Vacature Secretariaat VVE

Beste bewoners van de Cederflat,

Binnenkort is het 10 jaar geleden dat ik toegetreden ben tot het bestuur van de VvE Cederstraat. Ik was tot voor kort belast met de secretariaatswerkzaamheden van het bestuur (notuleren en verslaglegging bestuursvergaderingen en ALV-vergaderingen). In december heb ik definitief besloten om er een punt achter te zetten en wil graag het stokje doorgeven aan iemand die zich voor het bestuur van de VvE wilt inzetten.

Het bestuur van onze VvE is dringend op zoek naar nieuwe leden, in ieder geval een lid die de bovengenoemde secretariaatswerkzaamheden per direct op zich zou willen nemen. Op 21 maart aanstaande staat de volgende Algemene Ledenvergadering al ingepland en het zal fijn zijn als er al iemand beschikbaar is om de werkzaamheden op te pakken.

Ik ben bereid om een korte toelichting te geven wat er van het nieuw lid verwacht wordt. U kunt mij daarvoor mailen naar secretariaat@vvecederstraattilburg.nl. Daarna kunt u met het bestuur contact opnemen voor de verdere gang van zaken, bestuur@vvecederstraattilburg.nl.

Met vriendelijke groet,

Ignah Boekhoudt

voormalig bestuurslid VvE Cederstraat Tilburg