Nieuwe informatie omtrent de herinrichting

We hebben wat te vertellen:

De bewonersavond heeft ertoe geleid dat het ontwerp ter hoogte van de
parkeerplaatsen zal worden aangepast, de indeling wordt anders en er komen meer
formele parkeerplaatsen. Dit komt omdat er een viertal bomen zullen worden
verwijderd, hiervoor zal binnenkort een kapaanvraag ingediend worden. Daarnaast zal
het aantal fietsbeugels, naast de ondergrondse containers, worden gehalveerd en zal
de groenstrook, aan de zijde van de parkeerplaats, worden doorgetrokken tot de
ondergrondse containers. Verder worden er geen aanpassingen aan het ontwerp zoals
dat gepresenteerd is gedaan. Wel is aan de collega die gaat over het onderhoud van
de bomen gevraagd of hij de bomen welke blijven staan te snoeien.

We gaan volgende week de aanbesteding opstarten en dan weten we medio april welke
aannemer het werk gaat uitvoeren. De aannemer mag tussen 3-6-2019 en 27-9-2019 de
werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren. Zodra we van de aannemer een planning hebben
zullen we die middels een bewonersbrief naar alle betrokkenen communiceren. Dan zal
er ook een link naar het definitieve ontwerp beschikbaar komen.

Met vriendelijke groet,
Robert Hornikx
Wijkregisseur team Wijken
Veiligheid & Wijken / Gemeente Tilburg