Kapvergunning toegekend

Tilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2019-01041 K Cederstraat ( sectie P 8361) te Tilburg, kappen 5 bomen, verzonden 3 april 2019.

Wilt u het besluit met bijbehorende stukken inzien, bel 14 – 013.

Besluit op aanvraag voor een omgevingsvergunning

Het college van B en W heeft de bovenstaande een omgevingsvergunning op grond van de Wabo toegekend.