Verhoging servicekosten

Tilburg, 16 maart 2022

Betreft: Verhoging maandelijkse VVE-bijdrage m.i.v. 1 april 2022

Beste eigenaren,
Op 17 januari jl. hebben we u een brief gemaild over de forse stijging van de tarieven van de stookkosten. De kosten van het verbruik stijgen met bijna 89% t.o.v. vorig jaar. De tarieven zijn gekoppeld aan de gasprijzen; een daling is vooralsnog niet te verwachten.
De huidige VVE bijdrage per maand bedraagt (sinds 2016 ongewijzigd):
4-kamer appartement € 175,00, dit is € 125 t.b.v. de VVE + € 50 voorschot stookkosten
5-kamer appartement € 205,00, dit is € 155 t.b.v. de VVE + € 50 voorschot stookkosten
Gezien de begroting 2022 hoeft de bijdrage t.b.v. de VVE niet verhoogd te worden.

Maar gezien de forse stijging van de stookkosten zal het voorschot op de stookkosten wél worden verhoogd.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2022 is unaniem besloten om het voorschot van de stookkosten te verhogen met € 25 per maand.
M.i.v. 01-04-2022 wordt de maandelijkse bijdrage:
4-kamer appartement € 200,00 , dit is € 125 t.b.v. de VVE + € 75 voorschot stookkosten
5-kamer appartement € 230,00 , dit is € 155 t.b.v. de VVE + € 75 voorschot stookkosten.

Het voorschot op de stookkosten zal worden verrekend bij de jaarafrekening, welke u eind juni/begin juli zult ontvangen.

De VVE-bijdrage dient vooraf betaald te worden, dus eind maart zal voor de eerste keer het verhoogde bedrag worden geïncasseerd.
Aan de eigenaren die geen machtigingen tot automatische incasso hebben afgegeven, het verzoek om het bedrag van de automatische overboeking aan te passen c.q. het verhoogde bedrag over te maken.

Stooktips
Tenslotte wijzen we u op de “Stooktips” die u kunt nalezen op onze website, tabblad Overig -Verwarming/stookkosten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VVE Cederstraat Tilburg