Overig

Diverse bestanden/informatie

klik hier voor het huishoudelijk reglement

klik hier voor het reglement van splitsing en eigendom

klik hier voor de statuten van de  VVE

Klik hier voor de gerealiseerde projecten van de afgelopen jaren

klik hier update voor actuele zaken

klik hier voor het meerjarenplan van de gemeente Tilburg

Klik hier voor het protocol cameratoezicht