Nieuws 2018

Waarschuwing

Beste bewoners,

Laat geen waardevolle spullen achter in de auto.

In de ochtend van 20 november 2018 heeft er iemand alle auto’s bekeken of er waardevolle spullen in lagen. Dit kwam naar voren na een inbraak in een auto, een straat verderop.

Sloten verwijderd

Sinds vandaag vrijdag 16 november 2018 hebben wij, de TC de sloten uit de deuren gehaald. U kunt vanaf vandaag niet meer met een sleutel binnen.

Alleen in de hal hebben wij de 2 toegangsdeuren naar de berging nieuwe sloten gezet, mocht de stroom uitvallen dan kunnen we er altijd in, ook als er een noodsituatie ontstaat kunnen jullie deze deuren openen.

We hebben een sleutel hangen in het brandkastje in de hal. Als u het glaasje kapot tikt kunt u bij de sleutel en die past op alle twee de toegangsdeuren naar de berging.

Herdenkingsfoto Jan Luijten

Naar aanleiding van de ALV 22 maart jl hangt er in de rensvanheeswijkhal een herdenkingsfoto van onze vorige beheerder Jan Luijten,

Die onlangs op 16 februari 2018 plotseling is overleden.

 

Gebruikersverklaring. 

Beste verhuurders, 

Ik wil jullie namelijk wijze op artikel 20 van het reglement van splitsing van eigendom. 

Hierin staat het volgende: 

Indien eigenaar zijn privégedeelte met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken aan een ander in gebruik wil geven, zal die ander het gebruik slechts kunnen verkrijgen na ondertekening van een opgemaakte en gedagtekende gebruikersverklaring dat hij/zij het reglement en het huishoudelijke reglement, alsmede een besluit als bedoeld in artikel 876 C van het B.W. voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.  

Tevens wil ik u ook wijze op artikel 22 lid 1. 

Waarom vertel ik u dit omdat ik continu achter deze gebruikersverklaringen moet lopen. Dames en Heren verhuurders ik wil graag aan u vragen hierop te letten en voordat iemand een appartement betrekt de gebruikersverklaring in ons bezit moet zijn.

Via onze site hebben we het u makkelijker gemaakt omdat dit formulier door u zo te printen is en in te vullen.   

https://www.vvecederstraattilburg.nl/verhuur/ 

Op deze site staat voor u alle informatie die u nodig hebt. Mocht u toch nog iets missen vertel het ons en we kijken of we het kunnen gebruiken/toevoegen. 

Graag ook voor vertrek van een huurder moet er door u een uitschrijvingformulier worden ingevuld, dit kunt u gewoon via de site doen. Makkelijker kunnen we het u niet maken. 

Dus verhuurders graag voor aanvang gebruik app. een ingevulde gebruikersverklaring. Dit kunt u via de gebruikelijke brievenbus in de hal doen of scannen en mailen naar beheer@vvecederstraattilburg.nl 

In het reglement bij splitsing van 1972,  in respectievelijk artikel 20, artikel 22 geregeld, dat een eigenaar zijn privé gedeelte aan een ander in gebruik kan geven. Daarbij is de eigenaar verplicht er voor te zorgen, dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende gebruikersverklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement zal naleven. 

verhuurder heeft de verplichting op grond van het splitsingsreglement om gebruikersverklaringen aan de VvE af te geven. Verhuurder kan deze verklaringen van haar huurders vergen voordat zij met de bewoning aanvangen”. Daarbij komt, dat de VvE een te respecteren recht heeft bij dergelijke gebruikersverklaringen met behulp waarvan zij kan nagaan wie van het appartement gebruik maakt en wie zij op dat gebruik (en dat van de gemeenschappelijke ruimtes) kan aanspreken omdat de gebruikers zich daarin hebben geconformeerd aan de regels van de VvE”. 

Het is van belang dat het bestuur van de VvE erop toe ziet dat eigenaren die hun appartement verhuren, de VvE daarvan in kennis stellen onder overlegging van een door de huurder getekende gebruikersverklaring. Indien zich immers een gebruiker in het appartementencomplex bevindt die zich niet aan de regels houdt, zal het bestuur onmiddellijk en adequaat tegen die gebruiker moeten en kunnen optreden. 

 

ZWERVERS.
Als u zwervers ziet liggen in de hal van ons appartementencomplex en u wilt de confrontatie niet aangaan, wat wij zeer begrijpelijk vinden, wilt u er dan wel op toezien dat als u de automatische schuifdeur voorbij bent, deze wel achter u sluit.

Nu zijn deze zwervers achter de rug van een bewoner binnen gekomen.

Nadat een ander bewoner vanmorgen deze zwervers eruit heeft gezet, hebben ze 2 kussens meegenomen. Op zich niet erg want er komen wel weer nieuwe, maar voor hetzelfde geldt gebeurd er iets anders en dat willen wij niet op ons geweten hebben.

Het bestuur.

 

FOUT IN HET UITSCHRIJFFORMULIER IN INTERNET EXPLORER.
Als u internet explorer gebruikt krijgt u een foutmelding bij het datumveld. Ten eerste ziet u geen pulldown menu en ten tweede als u handmatig de datum invult krijgt u de volgende foutmelding: datumnotatie is incorrect. Dit ligt aan de broncode, als wij dit gaan aanpassen kan het zijn dat we ergens anders een foutmelding krijgen. In Microsoft Edge en Google Chrome werkt het wel goed.(internet explorer heeft zijn langste tijd gehad)
Als u eerst het jaartal invult en dan de maand en dag (2018-5-25) dan krijgt u die foutmelding niet en kunt u het formulier verzenden.

UITSCHRIJFFORMULIER HUURDERS.
U kunt via onze website, menu verhuur, rechtstreeks uw huurders uit schrijven. Graag op tijd dit doen, zodat wij dit ook op tijd kunnen verwerken.

WEBSITE.
Vanaf 18 mei 2018 is onze vernieuwde website online. Deze is van alle gemakken voorzien.

NOODREM.
Nav het onderhoud van onze liften het volgende, er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de noodrem in onze liften.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit alleen te gebruiken in echte noodgevallen.
Dit gaat ten koste van de levensduur van de liftmotoren.

Dus graag alleen gebruikmaken van de noodrem in noodgevallen, bedankt voor uw medewerking.

BROMMERS EN SCOOTERS.
Wij merken de laatste tijd dat er een verschrikkelijke benzinelucht hangt in de berging, we merken ook dat er met draaiende motors, de berging in word gereden.
De bewoners op de eerste etage hebben daar veel last van, ook daar komt de nare benzinelucht in hun appartement.
Graag voordat u naar binnen gaat de motor buiten uit te zetten. Ook als u naar buiten gaat pas de motor aanzetten als u buiten bent.

Wilt u zo vriendelijk om rekening te houden met andere bewoners?

VERWARMING
Nav de ALV van 22 maart het volgende over de radiators.
        ** Verwarming eerst in koude stand ontluchten
            daarna de verwarming aanzetten en nogmaals ontluchten
        ** Thermostaatkraan met een tang losdraaien, hiervoor hoeft het water er niet af!!
            dan ziet u een koper staafje zitten, dit staafje goed schoonmaken en invetten met vaseline.
            Thermostaat er weer opdraaien en een paar keer open en dichtdraaien.
        ** Verwarming eerst op 5 zetten.
            Als deze geheel warm is dan de thermostaatkraan met tussenpozen naar stand 3 of 4 zetten.

Als deze tips niet hebben geholpen is het raadzaam een monteur te waarschuwen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Rens bedankt voor je inbreng.

VUILNISZAKKEN.
Wij zien als we onze rondes lopen, weer vuilniszakken die buiten staan. Wilt u zo vriendelijk zijn deze gelijk weg te gooien? Dit ivm de huidige warme temperaturen en de zon die er de hele dag op staat. Dit is niet zo’n hygiënisch. Ook nu de kraaien en ekster aan het nestelen zijn, worden die zakken opengescheurd.

AFVALCONTAINERS
Op 5 april 2018 werken de afvalcontainers met een pasjes systeem. Het is woning gebonden dus als u gaat verhuizen dient u het pasje in uw appartement te laten liggen.