Werkzaamheden aan je appartement

Steeds meer krijgt het bestuur vragen over welke zaken er onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging Van Eigenaren vallen of voor rekening van de eigenaar zelf komen. Daarom willen wij u over een aantal zaken enige duidelijkheid verschaffen. Tevens willen wij u verwijzen naar het ‘huishoudelijk reglement’ en ‘reglement van splitsing van eigendom (RSE)’. Beide kan u terugvinden onder tabblad “overig”.
Ook willen wij u wijzen op de plattegronden van de appartementen in onze welkomstmap. Hierop staat aangeduid wat de dragende muren zijn. Deze mag u niet verwijderen of er een ingang in maken. De muur tussen de badkamer en toilet mag u verwijderen, maar er moet dan wel een steunbalk geplaatst worden. De muur waar het afvoerkanaal doorloopt mag u absoluut niet verwijderen.

Verantwoordelijkheid van de Vereniging Van Eigenaren art.10 RSE:
Gemeenschappelijke ruimtes
Dak- en gevelisolatie 
Verlichting binnen en buiten in de gemeenschappelijke ruimtes
Liften 
Hoofdaansluitingen van gas, water, elektriciteit.

Verantwoordelijkheid eigenaar art.10 RSE: 
Het gehele privé appartement tot en met de binnenmuren.

klik hier als je werkzaamheden hebt aan de hoofdwaterleiding in je appartement

DRAAGBALK DOORBOREN.
Voor alle duidelijkheid willen we nogmaals aangeven wat er wel en wat er niet is toegestaan bij het aanleggen van een luchtafvoer voor bijvoorbeeld een nieuwe geiser. Om verzwakking van de constructie van het gebouw te voorkomen is het NIET toegestaan om de horizontale draagbalk aan de galerijzijde te doorboren! Alleen het gemetselde gedeelte mag doorboord worden!
Zie tekening.
Mocht blijken dat u zich niet aan de regels houdt word u gesommeerd om alles weer in oude staat terug te brengen.

GELUIDSOVERLAST.
Reparaties, hak- en breekwerk en andere werkzaamheden, die geluidsoverlast kunnen veroorzaken, zijn niet toegestaan vóór 08.00 uur en ná 22.00 uur en niet op zon- en feestdagen.