Brabant Water

De factuur die wij allemaal van Brabant Water ontvangen hebben, is de afrekening van de Waterschapslasten (waterschap de Dommel). Deze lasten bestaan uit Watersysteemheffing en Zuiveringsheffing.

De Watersysteemheffing wordt berekend per woonruimte. Dit is een vast bedrag, ongeacht met hoeveel mensen je woont.
Voor de Zuiveringsheffing voor de woonruimte bestaan er 2 tarieven:
       
                Code 0: als de woonruimte bewoond is door 2 of meer personen.

                Code 7: als de woonruimte bewoond is door 1 persoon     
       

Als peildatum nemen ze het aantal personen dat op 1 januari bij de  gemeente ingeschreven staat op het adres.

Op de achterzijde van de factuur zie je de code staan.

Als je met 2-en woont is deze direct 3x zo hoog, dan bij een alleen-wonende. Dit is niet logisch/eerlijk, maar zo zijn de regels nu eenmaal.

Nadere toelichting vind je op www.dommel.nl.

Omdat Brabant Water de factuur verstuurt, begrijp ik de verwarring. Maar deze factuur heeft dus niets te maken met het waterverbruik. Het appartementencomplex heeft slechts 1 wateraansluiting & -meter. We krijgen als VVE een gezamenlijke factuur. De kosten van het verbruik water zit in de maandelijkse bijdrage, die de eigenaren aan de VVE moeten betalen.

Hopelijk is het hiermee verduidelijkt,

Met dank aan Miranda.