Verwarming/Stookkosten

VERWARMING
Nav de ALV van 22 maart het volgende over de radiators.
        ** Verwarming eerst in koude stand ontluchten
            daarna de verwarming aanzetten en nogmaals ontluchten
        ** Thermostaatkraan met een tang losdraaien, hiervoor hoeft het water er niet af!!
            dan ziet u een koper staafje zitten, dit staafje goed schoonmaken en invetten met vaseline.
            Thermostaat er weer opdraaien en een paar keer open en dichtdraaien.
        ** Verwarming eerst op 5 zetten.
            Als deze geheel warm is dan de thermostaatkraan met tussenpozen naar stand 3 of 4 zetten.

Als deze tips niet hebben geholpen is het raadzaam een monteur te waarschuwen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Rens bedankt voor je inbreng.

Stookkosten

Het appartementencomplex Cederstraat heeft stadsverwarming. De totale kosten van de verwarming worden maandelijks door Ennatuurlijk aan de VVE Cederstraat gefactureerd.

Op alle aanwezige radiatoren binnen het complex zijn elektronische warmtekostenverdelers gemonteerd. Deze registreren de eenheden warmte. De werkelijke verbruikseenheden worden berekend door de eenheden warmte te vermenigvuldigen met een waarderingsfactor. De hoogte van deze factor wordt bepaald op basis van de afmeting en fabricaat/type/uitvoering van de radiator.

Het stookkostenseizoen loopt van 1 mei t/m 30 april. Na afloop van het stookkostenseizoen wordt er door het bedrijf Technolux B.V. per appartement/per eigenaar een afrekening opgemaakt. De totale door Ennatuurlijk gefactureerde stookkosten worden verdeeld in vaste kosten en kosten verbruik.

  • De gefactureerde vaste kosten worden verdeeld over de 66 appartementen.
  • De totaal gefactureerde kosten i.v.m. levering warmte worden gedeeld door het totaal van de berekende verbruikseenheden. De uitkomst is de prijs per verbruikseenheid.

De actuele stand (=u) per radiator wordt door Technolux B.V. per 30 april automatisch opgenomen. De eindstand wordt in het geheugen weggeschreven (=ud), en vervolgens begint de actuele stand (=u) weer op nul.
Eind juni/begin juli zijn de afrekeningen van het afgelopen stookkostenseizoen gereed en worden deze naar de eigenaren verstuurd.
De eigenaren van de appartementen betalen maandelijks € 50 voorschot op de stookkosten. Dit is begrepen in de maandelijks verschuldigde VVE-bijdrage.
Het volgens de afrekening teveel c.q. te weinig betaalde bedrag,  wordt teruggestort c.q.  via automatische incasso afgeschreven.

De warmtekostenverdelers zijn voorzien van een elektronische beveiliging. Eventuele schade aan, of verwijdering van een warmtekostenverdeler (weghalen van een radiator)  dient u direct  te melden aan Technolux telefoonnummer 010 – 22 00 340 van Ma t/m Do van 09:00 tot 16:00 uur, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de eigenaar zelf.

Stooktips:

  • Regel de gewenste kamertemperatuur met radiatorkranen, bij voorkeur met thermostaatknoppen/ventielen.
  • Zorg voor goed werkende thermostaatknoppen/ventielen. De kosten van onderhoud/ vervanging  hiervan komen niet ten laste van de VVE, maar zijn voor de eigenaar zelf.
  • Raam open = radiatorkraan dicht
  • Laat gesloten gordijnen niet over de radiatoren hangen
  • Bedenk dat 1°C temperatuurverschil van de te verwarmen ruimte ca. 6-8% verwarmingskosten kan uitmaken.
zichtbare gegevens op het display:
u = actuele stand
  actuele datum
ud = eindstand vorig jaar
cc = controle getal bij eigen opname
Err.  Alleen zichtbaar indien van toepassing
  AUB direct melden aan beheerder/Technolux.