Nieuws 2016

Bewoners whatsapp groep in het kader van buurtpreventie:
Tijdens de ALV is het idee geopperd om een whatsapp-groep van bewoners samen te stellen. Het doel van deze whatsapp-groep is een soort van buurtpreventie en in ons geval in het inzake ons complex en de nabije omgeving. Het moge duidelijk zijn dat dit een serieus en prima initiatief is. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ignah Boekhoudt uit het bestuur. Ignah kan geïnteresseerden informeren over de regels en gang van zaken over dit initiatief.

Buiten beter app:
Voor geïnteresseerden: via deze app kunt u een bijdrage leveren aan een verbeterde leefomgeving rondom ons complex. Klik hier voor meer informatie en eventueel het downloaden van deze app. Buurtbemiddeling gebruikt deze app ook frequent.

Berging raampjes sluiten:
Een oproep aan alle bewoners: wil iedereen de ramen van de bergingen ’s nachts afsluiten. Een aantal bewoners vergeet dit steeds en dit zorgt voor een onveilig gevoel bij de medebewoners.

Gebruik van de galerijen:
We willen eenieder vragen om geen rotzooi (zoals grote verpakkingen, bouwmaterialen, puin en dergelijke) op de galerijen te laten staan. De galerijen zijn eigendom van alle eigenaren en dus is het niet wenselijke dat dergelijke zaken langdurig hier blijven staan. Verder is het spugen op de galerijen en andere openbare plaatsen niet netjes. Hetzelfde geldt voor sigarettenpeuken op de galerijen. Het naar beneden gooien van sigaretten is ook niet toegestaan. Mochten er schade, schoonmaakkosten of andere problemen ontstaan door niet juist gebruik van de galerijen, dan is de veroorzaker aansprakelijk.