Bestuur

Er is een actief VVE bestuur aanwezig dat zich 100% inzet om een prettige woonsfeer te creëren en te behouden.

Het bestuur van de VVE Cederstraat Tilburg bestaat momenteel uit 4 leden:

Bestuurslid voorzitter   Dhr. Gustaaf Willemsen   117
Bestuurslid secretariaat        
Bestuurslid administratie   Mevr. Miranda Serrarens    
Beheerder toegevoegd   Dhr. Henk Peijs   71
Beheerder toegevoegd   Dhr. Casper Verhoeven   121

Het bestuur van de VVE Cederstraat Tilburg krijgt ondersteuning van de technische commissie (TC) betreffende een aantal operationele zaken. De TC bestaat uit 2 leden en de beheerder, die onder de bestuurstaak beheerder valt:

Technische Commissie   Dhr. Henk Peijs   71
Technische Commissie   Dhr. Casper Verhoeven   121

De TC is per mail bereikbaar via tc@vvecederstraattilburg.nl. Enkel in geval van uiterste nood kan er direct persoonlijk contact opgenomen worden met de technische commissie.

Mocht u in het complex een defecte lamp aantreffen, dan kunt u dit mailen naar lampkapot@vvecederstraattilburg.nl. Het is belangrijk de exacte locatie van de defecte lamp goed door te geven.

Correspondentie algemeen:

Dhr. Henk Peijs
Cederstraat 71
5037 JC Tilburg
06 – 53177218
beheer@vvecederstraattilburg.nl

Correspondentieadres administratieve en financiële zaken:

Mevr. Miranda Serrarens
admin@vvecederstraattilburg.nl

Vacature:

Er is nog een vacature open voor het bestuur. Hebt u interesse gelieve contact op te nemen met het bestuur via bestuur@vvecederstraattilburg.nl.