Nieuwe voorwaarden kamerverhuur

Voorwaarden kamerverhuur

Vanaf 25 september 2020 geldt er een ander beleid voor kamerverhuur. Er worden tijdelijk geen vergunningen gegeven om woningen om te zetten naar kamers om te verhuren. Nieuwe aanvragen voor een omzettingsvergunning worden daarom geweigerd. Dit geldt totdat de gemeente een nieuw kamerverhuurbeleid heeft vastgesteld. Kijk voor meer informatie in het collegebesluit Aanpassing beleidsregel omzettingsvergunningen.