Toegevoegd polisblad

Polis blad toegevoegd van ons gebouwenverzekering onder de kop Verslagen ALV.