Gebruikersverklaringen

Beste verhuurders, 

Ik wil jullie namelijk wijze op artikel 20 van het reglement van splitsing van eigendom. 

Hierin staat het volgende: 

Indien eigenaar zijn privégedeelte met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken aan een ander in gebruik wil geven, zal die ander het gebruik slechts kunnen verkrijgen na ondertekening van een opgemaakte en gedagtekende gebruikersverklaring dat hij/zij het reglement en het huishoudelijke reglement, alsmede een besluit als bedoeld in artikel 876 C van het B.W. voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.  

Tevens wil ik u ook wijze op artikel 22 lid 1. 

Waarom vertel ik u dit omdat ik continu achter deze gebruikersverklaringen moet lopen. Dames en Heren verhuurders ik wil graag aan u vragen hierop te letten en voordat iemand een appartement betrekt de gebruikersverklaring in ons bezit moet zijn.

Via onze site hebben we het u makkelijker gemaakt omdat dit formulier digitaal is in te vullen.   

https://www.vvecederstraattilburg.nl/verhuur/ 

Op deze site staat voor u alle informatie die u nodig hebt. Mocht u toch nog iets missen vertel het ons en we kijken of we het kunnen gebruiken/toevoegen. 

Graag ook voor vertrek van een huurder moet er door u een uitschrijvingformulier worden ingevuld, dit kunt u gewoon via de site doen. Makkelijker kunnen we het u niet maken. 

Dus verhuurders graag voor aanvang gebruik app. een ingevulde gebruikersverklaring. Dit kunt u via de gebruikelijke brievenbus in de hal doen of scannen en mailen naar beheer@vvecederstraattilburg.nl 

In het reglement bij splitsing van 1972,  in respectievelijk artikel 20, artikel 22 geregeld, dat een eigenaar zijn privé gedeelte aan een ander in gebruik kan geven. Daarbij is de eigenaar verplicht er voor te zorgen, dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een opgemaakte en gedagtekende gebruikersverklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement zal naleven. 

verhuurder heeft de verplichting op grond van het splitsingsreglement om gebruikersverklaringen aan de VvE af te geven. Verhuurder kan deze verklaringen van haar huurders vergen voordat zij met de bewoning aanvangen”. Daarbij komt, dat de VvE een te respecteren recht heeft bij dergelijke gebruikersverklaringen met behulp waarvan zij kan nagaan wie van het appartement gebruik maakt en wie zij op dat gebruik (en dat van de gemeenschappelijke ruimtes) kan aanspreken omdat de gebruikers zich daarin hebben geconformeerd aan de regels van de VvE”. 

Het is van belang dat het bestuur van de VvE erop toe ziet dat eigenaren die hun appartement verhuren, de VvE daarvan in kennis stellen onder overlegging van een door de huurder getekende gebruikersverklaring. Indien zich immers een gebruiker in het appartementencomplex bevindt die zich niet aan de regels houdt, zal het bestuur onmiddellijk en adequaat tegen die gebruiker moeten en kunnen optreden.