Nieuw huishoudelijk reglement

Beste eigenaren en huurders,

Op de laatste Algemene Ledenvergadering is het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Deze is per direct in gegaan.

Deze staat op onze website onder overig. Graag deze lezen want er zijn verschillende wijzigingen aangebracht.

Als verhuurder zijnde graag uw huurders hier op attenderen.  

 

Bestuur VvE Cederstraat 7-157